• carrusel_salas_espacios3
 • carrusel_palacio3


  Listado de espazos


  Atopa o teu sitio

  img_galeria_01 img_galeria_01
  img_galeria_02
  img_galeria_03
  img_galeria_04
  img_galeria_05
  img_galeria_06
  img_galeria_07
  img_galeria_08


  Siguenos en:

  Aviso legal

  PALEXCO Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña, de nacionalidade española, é unha marca pertencente á Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.A.,sociedade inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 629, Libro 346, Sección 3ª de Sociedades, Folio 14, Folla C-3897, Inscrición 1ª, con CIF A15146921.Para maior información pode contactarnos a través do número de teléfono 981228888


  Todos os datos de carácter persoal facilitados polo usuario a través dos formularios existentes neste sitio web coa finalidade de poder efectuar a xestión administrativa para o cumprimento da sua solicitude, incorporaranse ao ficheiro inscrito co nome de CONTACTOS titularidade da Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S. A., sociedade con domicilio social na Glorieta de América S/N 15004 A Coruña, cuxo tratamento estará suxeito á lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, e á sua normativa de desenvolvemento. Infórmase ó usuario dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixiendo a sua solicitude por escrito á razón social do titular do ficheiro nos termos previstos na Lei.


  PALEXCO, Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña, insiste no seu compromiso de uso responsable e confidencial dos datos, garantindo que os datos dos usuarios trataranse de acordo coas esixencias legais e que tan só serán utilizados pola Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S. A. co propósito indicado.


  Os datos solicitados son os escrtictamente necesarios para a correcta identificación do remitente e levar a cabo as tarefas básicas para cumprimentar a sua solicitude e son os axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e finalidades descritos. O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose PALEXCO, Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña, o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

   

  Consentimento do remitente


  Mediante o envío dos formularios existentes nestas páxinas web, o remitente presta o seu consentimento ao tratamento automatizado dos datos incluídos no mesmo. En calquera caso, os datos facilitados non serán obxecto de cesión a terceiros.

   Documentos Asociados:  Tarifas
   Compartir: